20XX年XX月XX日
定員10名
4名
セミナー名 WordPressテーマ操作セミナー
会場名 大阪会場
会場住所 大阪駅
開催日 20XX年XX月XX日
開催時間 10:00-12:00
費用 3,000円
定員 10名